ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

9 ธ.ค. 62   แบบบันทึกข้อความขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายใน) 
9 ธ.ค. 62   หนังสือขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายนอก)
13 ม.ค. 63   แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101)และเอกสารประกอบต่างๆปีการศึกษา 2563
25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
18 มิ.ย. 63   ใบสมัครทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
8 ก.ค. 63   หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน
21 ก.ค. 63   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
21 ก.ค. 63   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา กองบุญแม่มาลัย ผดุงวิเชียร ปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 63   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
25 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
8 ก.ย. 63   ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2563
22 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินพิจารณาทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
14 ธ.ค. 63   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
14 ธ.ค. 63   ใบสมัครโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563
22 ธ.ค. 63   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
4 ม.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
8 ม.ค. 64   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
16 ก.พ. 64   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)
7 เม.ย. 64   แบบข้อมูลผู้ขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

26 พ.ค. 63   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 63)
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2563
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ก.ย. 63   หนังสือขออนุญาตเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
6 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 (12 ต.ค. 63)
14 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (17-18 ต.ค. 63)
22 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ปิดการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (12 พ.ย. 63)
28 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63)
15 พ.ย. 63   เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร "วิศวกรสังคม (Social Engineer)
8 ม.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ก.พ. 64   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
1 มี.ค. 64   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
8 เม.ย. 64   แบบขออนุญาตเข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
(สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 59 - 14 ก.ย. 60)

26 ต.ค. 63   ประกาศและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2559)
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาครุศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิติศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาศิลปบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาบัญชีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
26 ต.ค. 63   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญา ประจำปี 2563 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
29 ต.ค. 63   คู่มือการลงทะเบียนรับปริญญา
30 ต.ค. 63   ถามมา-ตอบไป : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
30 ต.ค. 63   เว็บไซต์ : ลงทะเบียนรับปริญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
9 พ.ย. 63   ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย. 63   ตัวอย่างการกรอกแบบลงทะเบียนรับปริญญา (ลดค่าธรรมเนียม)
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับบัณฑิต
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
27 พ.ย. 63   ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข-สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป
7 ม.ค. 64   ผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 ผู้บริหาร

อ.ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com