ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

27 มี.ค. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโครงการทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561
25 ก.ค. 61   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
17 ก.ย. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
6 มี.ค. 62   แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562 (กยศ. 101)
3 พ.ค. 62   ตัวอย่าง การกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ ปีการศึกษา 2562
17 มิ.ย. 62   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562
17 มิ.ย. 62   ใบสมัครโครงการนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562
21 มิ.ย. 62   ใบสมัครนักศึกษาทุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562
21 มิ.ย. 62   หลักเกณฑ์และใบสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนตามคุณลักษณะพิเศษและทุนวาสิฏฐ์ ปีการศึกษา 2562

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

21 ม.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
4 ก.พ. 62   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
26 มี.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
1 พ.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เข้าพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรม
8 ก.ค. 62   ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com