ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

17 มิ.ย. 62   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2562
9 ธ.ค. 62   แบบบันทึกข้อความขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายใน) 
9 ธ.ค. 62   หนังสือขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายนอก)
13 ม.ค. 63   แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101)และเอกสารประกอบต่างๆปีการศึกษา 2563
25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
18 มิ.ย. 63   ใบสมัครทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
8 ก.ค. 63   หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

1 พ.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เข้าพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรม
8 ก.ค. 62   ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562
19 ก.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
1 ส.ค. 62   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 ส.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" ปีการศึกษา 2562
13 ส.ค. 62   ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการฝึกซ้อมกิจกรรมสักการะพระยาพิชัย ฯ ปีการศึกษา 2562
28 ส.ค.62   ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
18 ก.ย. 62   แบบลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
25 ก.ย. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
16 ต.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ต.ค. 62   ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 ต.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม URU Freshy 2019
10 ม.ค. 63   รายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ม.ค. 63   ประกาศ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019
24 ก.พ. 63   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษา 
18 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการ สระว่ายน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย สนามกีฬาและลานกีฬา
25 พ.ค. 63   ปัจฉิมนิเทศ 2562 : รายละเอียดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
25 พ.ค. 63   ปัจฉิมนิเทศ 2562 : เทคนิคการสัมภาษณ์งานในยุคดิจิตอล
26 พ.ค. 63   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 63)

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com