ขั้นตอนการให้บริการ


การเคลมประกันอุบัติเหตุ
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
การให้คำปรึกษา
การขอทรานสคลิปกิจกรรม
การขอบาร์โค้ดกิจกรรม
การขอโอนย้ายกิจกรรม
การยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา
การขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ ศูนย์ออกกำลังกาย (URU Fitness Center)

 

ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา
ขั้นตอนการขอแจ้งซ่อมวัสดุหอพักนักศึกษา
ขั้นตอนการขอยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ หอพักนักศึกษา