ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

27 มี.ค. 61   แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561
27 มี.ค. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโครงการทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561
15 มิ.ย. 61   ตัวอย่าง การกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ ปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 61   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2561
25 ก.ค. 61   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
14 ส.ค. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561
17 ส.ค. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ทุนคุณลักษณะพิเศษและทุนวาสิฏฐ์ ปีการศึกษา 2561
17 ส.ค. 61   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาโครงการสนับสนุนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561
17 ก.ย. 61   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
27 ก.ย. 61   หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. ปี 2561
18 ม.ค. 62   ใบสมัครนักศึกษาทุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6 ก.พ. 62   ใบสมัครโครงการนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6 มี.ค. 62   แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562 (กยศ. 101)

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

25 พ.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เข้าพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา (16 กรกฎาคม 2561)
27 มิ.ย. 61   การประกวดโครงการจิตอาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
6 ก.ค. 61   กิจกรรมเดิน-วิ่ง ประเพณี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 82 ปี (1 สิงหาคม 2561)
13 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง มาตรการและนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
13 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" (25 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง วันสถาปนามหาวิทยาลัย" (1 สิงหาคม 2561)
17 ก.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" (25 ส.ค. 61)
 7 ส.ค. 61   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 (10 ส.ค. 61)
7 ส.ค. 61   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561 (23 ส.ค. 61)
7 ส.ค. 61   ขอเชิญร่วมโครงการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 4
26 พ.ย. 61   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
21 ม.ค. 62   ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
4 ก.พ. 62   ประกาศ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com