ข่าวกองทุนการศึกษา กยศ./กรอ. 

9 ธ.ค. 62   แบบบันทึกข้อความขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายใน) 
9 ธ.ค. 62   หนังสือขอเก็บชั่วโมงจิตอาสา (กิจกรรมภายนอก)
13 ม.ค. 63   แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101)และเอกสารประกอบต่างๆปีการศึกษา 2563
25 พ.ค. 63   การกรอกข้อมูล แบบ กยศ.108 และ วิธีการชำระหนี้ กยศ. (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
18 มิ.ย. 63   ใบสมัครทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
8 ก.ค. 63   หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน
21 ก.ค. 63   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
21 ก.ค. 63   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
21 ก.ค. 63   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา กองบุญแม่มาลัย ผดุงวิเชียร ปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 63   แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
25 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
8 ก.ย. 63   ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2563

 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

10 ม.ค. 63   รายชื่อจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ม.ค. 63   ประกาศ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019
24 ก.พ. 63   ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
12 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษา 
18 มี.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการ สระว่ายน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย สนามกีฬาและลานกีฬา
25 พ.ค. 63   ปัจฉิมนิเทศ 2562 : รายละเอียดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
25 พ.ค. 63   ปัจฉิมนิเทศ 2562 : เทคนิคการสัมภาษณ์งานในยุคดิจิตอล
26 พ.ค. 63   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 63)
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 63   ประกาศ เรื่อง พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2563
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
25 ก.ย. 63   ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ก.ย. 63   หนังสือขออนุญาตเข้ารับฟังบรรยายจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี (1 ต.ค. 63)
6 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 (12 ต.ค. 63)
14 ต.ค. 63   ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (17-18 ต.ค. 63)

 

ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร

10 ต.ค. 60   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2540 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)
16 ต.ค. 61   ให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 รับหมายเรียกฯ (หมายเกณฑ์ทหาร)

 

ข่าวรับสมัครงาน/ศึกษาต่อ

19 ก.พ. 61   บ.แอ็ดว๊านซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน (วิศวกรเครื่องกล และ พนักงานขาย)
26 ก.พ. 61   สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน
29 มิ.ย. 61   กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
19 พ.ย. 61   วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

รับปริญญา ปีการศึกษา 2559

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com