สถิติการให้บริการ

ศูนย์สุขภาพ


 

   สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2564
   สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564
   สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปี พ.ศ. 2565
   สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

สถิติการให้บริการ

หอพักนักศึกษา


 

   สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   สถิติการให้บริการหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

 

 

 

 

สถิติการให้บริการ

อุปกรณ์กีฬา


 

   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565
     

 

 

สถิติการให้บริการ

สนามกีฬา


 

  สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563
  สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564
  สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

สถิติการให้บริการ

สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ


 

   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2564
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565
     

 

  

 

 

สถิติการให้บริการ

ศูนย์ออกกำลังกาย


 

  สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2564
  สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปี พ.ศ. 2565
     

  

 

 

สถิติการให้คำปรึกษา


 

  สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
  สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

สถิติการให้บริการ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม


 

  สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564
  สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

สถิติการให้บริการ

ออกหนังสือรับรองความประพฤติ


 

   สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2564
   สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com