สถิติการให้บริการ

ศูนย์สุขภาพ


 

   สถิติการให้บริการกระเป๋ายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี 2562
   สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพ ประจำปี 2562

 

 

สถิติการให้บริการ

อุปกรณ์กีฬา


 

   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน มกราคม 2563
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติการให้บริการอปุกรณ์กีฬา ประจำเดือน มีนาคม 2563

 

 

สถิติการให้บริการ

สนามกีฬา


 

   สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

สถิติการให้บริการ

สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ


 

   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน มกราคม 2563
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติการให้บริการสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ ประจำเดือน มีนาคม 2563

 

 

 

สถิติการให้บริการ

สนามกีฬา


 

   สถิติการให้บริการสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

สถิติการให้บริการ

ศูนย์ออกกำลังกาย


 

   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน มกราคม 2563
   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ประจำเดือน มีนาคม 2563

  

 

 

สถิติการให้คำปรึกษา


 

   สถิติการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

สถิติการให้บริการ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม


 

   สถิติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com