ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา


ที่อยู่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 0 5541 6601-20 หรือ 0 5541 1096 ต่อ เบอร์ภายใน ดังนี้

  • ผู้ช่วยอธิการบดี
    1775 089-8198156
  • ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
    1691 081-9717778

 

  • งานบริหารทั่วไป
    1665 089-9617465
  • งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
    1692 089-9617466
  • งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
  1174, 1175 089-8589944
  • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
     

        - หอพักนักศึกษา

  1172, 1170 089-8589955

        - ศูนย์สุขภาพ

  1176, 1660 089-9617466

 

โทรสาร : 0 5541 5067

E-mail  : JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING

Facebook  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Line ID : 0899617465

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com