ขั้นตอนการให้บริการ


 

  การเคลมประกันอุบัติเหตุ
  การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  การให้คำปรึกษา
  การขอทรานสคลิปกิจกรรม
  การขอบาร์โค้ดกิจกรรม
  การใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรม
  การขอโอนย้ายกิจกรรม
  การยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา
  การขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
  การขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ ศูนย์ออกกำลังกาย (URU Fitness Center)
  ขั้นตอนการเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
  ขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี
     

 

ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษา
  ขั้นตอนการขอแจ้งซ่อมวัสดุหอพักนักศึกษา
  ขั้นตอนการขอยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ หอพักนักศึกษา
     

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com