ขั้นตอนการให้บริการ


 

  การเคลมประกันอุบัติเหตุ
  การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  การให้คำปรึกษา
  การขอทรานสคลิปกิจกรรม
  การขอบาร์โค้ดกิจกรรม
  การลงบาร์โค้ดกิจกรรม
  การขอโอนย้ายกิจกรรม
  การยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา
  การขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
  การขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com