ปฏิทินกิจกรรม กองพัฒนักศึกษา


 

   ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ภาระกิจผู้บริหารJSN Epic template designed by JoomlaShine.com