ปฏิทินกิจกรรม กองพัฒนักศึกษา


 

   ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
  ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า
รองอธิการบดี

 

 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com